Witaj w Toastmasters!

Dołącz do nas i ćwicz przemówienia publiczne zbuduj pewność siebie stań się liderem poznaj nowych przyjaciół

Czym jest Toastmasters?

Toastmasters to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest umożliwić ludziom na całym świecie praktyczną naukę umiejętności wygłaszania publicznych przemówień oraz odpowiedzialnego przywództwa poprzez globalną sieć klubów. Obecnie organizacja liczy więcej niż 358000 aktywnych członków, ponad 16800 klubów w 143 państwach. Założona w 1924 roku, Toastmasters International kontynualnie pomaga ludziom z różnorodnych środowisk zostać pewnymi siebie mówcami, komunikatorami i przywódcami.

Nasz toruński klub Sokrates

Pod patronatem globalnej organizacji Toastmasters International działa nasz toruński klub Sokrates. Podczas cotygodniowych spotkań, członkowie naszego lokalnego klubu spotykają się i wspólnie trenują sztukę publicznych wystąpień. Każdy członek wybiera swoją własną ścieżkę edukacyjną, która decyduje o tym jakie umiejętności będzie rozwijał i jakiego typu projekty będzie realizował. Po obraniu ścieżki, członek otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych online przygotowanych przez specjalistów z Toastmasters International. W ten sposób, mamy możliwość zgłębić teorię w wygodnym dla nas czasie przed spotkaniem, a w trakcie spotkania przekuć przestudiowaną teorię w praktykę. Spotkania są otwarte i każdy może wziąć w nich udział jako gość, aby móc na własne oczy zobaczyć jak wygląda efekt Toastmasters na życie zawodowe jak i prywatne jego członków. Okresowo są również organizowane specjalne wydarzenia i konkursy, które zrzeszają wszystkie istniejące kluby Toastmasters w rejonie i pozwalają na wspólną zabawę oraz poznanie nowych osób w duchu przyjaznej rywalizacji.

Wpadnij na nasze następne spotkanie!

Ścieżki edukacyjne

Każdy członek klubu wybiera ścieżkę edukacyjną, która będzie decydować o kierunku jego rozwoju

Dynamiczne przywództwo

Zrozum jak konflikt wpływa na pracę twojego zespołu, w jaki sposób go adresować i rozwiązywać

Przyjazny humor

Zrozum swoje własne poczucie humoru i jak możesz je wykorzystać przy interakcji z publicznością

Innowacyjne planowanie

Zrozum jak nawiązać solidną więź z widownią, stań się ekspertem w pisaniu i wygłaszaniu poruszających przemówień

Rozwój przywództwa

Naucz się jak zarządzać czasem i mierzyć z terminami, a także jak stworzyć i zaimplementować plan działania

Strategie motywacyjne

Skup się na budowaniu relacji z ludźmi wokół, motywuj ich do działania i kieruj nimi w drodze do celu

Wpływ perswazji

Trenuj umiejętności negocjacji, aktywnego słuchania oraz zgłąb sekrety efektywnej komunikacji interpersonalnej

Mistrzostwo prezentacji

Naucz się prawidłowo interpretować reakcję widowni na twoją prezentację i jak efektywnie nawiązać pozytywne relacje

Strategiczne relacje

Naucz się podstaw nawiązywania kontaktów z ludźmi i efektywnych metodyk publicznych relacji

Drużynowa współpraca

Skup się na aktywnym słuchaniu, motywacji i współpracy z członkami twojego zespołu

Wizjonerska komunikacja

Naucz się efektywnie przekazywać swoją wizję docelowej grupie ludzi, planuj i twórz innowacyjne rozwiązania

Efektywny coaching

Naucz się prawdziwej empatii, wpływaj na rozwój innych oraz zbuduj fundamentalne umiejętności publicznych relacji

Zarząd klubu

Poznaj osoby odpowiedzialne za rozwój naszej organizacji

Michał Basiński

Prezes

Jakub Wiśniewski

Wiceprezes ds. Edukacji

Tomasz Brodowski

Wiceprezes ds. Członkowstwa

Ryszard Kozłowski

Wiceprezes ds. PR
oraz
Dyrektor ds. Logistycznych

Martyna Patera

Sekretarz

Kamil Nowacki

Skarbnik

Role pełnione na spotkaniu

Członkowie pełnią na spotkaniu konkretną rolę, co pozwala na rozwój umiejętności w konkretnym aspekcie przemowy

Gospodarz wieczoru

Organizuje spotkanie, przygotowuje agendę i kontroluje jego przebieg. Wprowasza mówców na scenę i zapewnia płynne przejście pomiędzy głównymi atrakcjami wieczoru.

Mówca

Wygłasza wcześniej przygotowaną, kilkuminutową mowę zgodnie z wybraną przez niego ścieżką edukacyjną. Każda pomyślnie wygłoszona mowa awansuje jego edukacyjną ścieżkę.

Ewaluator

Zapowiada ewaluowanego mówcę przed jego wystąpieniem. Pilnie obserwuje i ocenia prezentację wybranego mówcy. Na końcu spotkania dzieli się z ewaluowanym swoją opinią i wskazówkami.

Gramatyk

Stoi na straży gramatyki i poprawnej polszczyzny. Ogłasza konkurs na słowo wieczoru, a na końcu spotkania wygłasza raport ze swoich obserwacji.

Chronometrażysta

Pilnuje czasu posługując się trzema kartkami (zieloną, żółtą i czerwoną) powiadamiając za ich pomocą mówców ile pozostało im czasu na scenie.

Kontroler płynności

Uderza w dzwonki, gdy obecnie występujący mówca posłuży się w swojej wypowiedzi jękiem namysłu (yyy..., eee..., iii...) lub przedłuży niepotrzebnie wprowadzoną pauzę.

Kontroler mowy ciała

Zwraca szczególną uwagę na mowę ciała osób występujących na scenie. Na końcu spotkania zdaje raport podsumowując gestykulację poszczególnych mówców.

Mistrz gorących pytań

Prowadzi konkurs improwizacji. Wylosowane osoby udają się na scenie i muszą przez co najmniej minutę improwizować na temat zadanego pytania.

Porada dnia

Wygłasza krótką mowę dzieląc się z pozostałymi cenną poradą lub wskazówką, która może pomóc pozostałym podczas wygłaszana publicznych przemówień.

Główny oceniający

Bacznie przygląda się wszystkim osobom funkcyjnym, a na końcu spotkania wygłasza raport dając im wskazówki i porady co mogą zrobić w przyszłości, aby pełnić swoją funkcję jeszcze lepiej.

Narzędzia

Przydatne materiały

Funkcje pełnione na spotkaniach
Program mentoringowy
Plan sukcesu klubu 2020/2021
Szablon agendy

Kontakt

Spotkania organizowane online w
każdy czwartek o godzinie 18:30

Prezes Michał Basiński
+48 668 876 575

sokrates.toastmasters@gmail.com